Обов'язки підрозділів, що проводять оперативно-розшукову діяльність

Обов'язки оперативних підрозділів полягають у беззастережному виконанні покладених на них законодавством дій для досягнення цілей ОРД і виконання покладених на них завдань.

Законодавчо визначено два види обов'язків: викладені в Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" і передбачені іншими нормативно- правовими актами, а саме - Законами України "Про міліцію", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", "Про службу безпеки України" та ін.

1) Отже, відповідно до вимог ст. 7 Закону про ОРД, підрозділи, якіпроводять ОРД, зобов'язані:у межах своїх повноважень відповідно до законів, що становлять правову основу ОРД, вживати необхідних оперативно- розшукових заходів щодо запобігання злочинам, своєчасного їх виявлення, припинення і розкриття та з'ясування причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів, здійснювати профілактику правопорушень;

2) виконувати письмові доручення слідчого, вказівки прокурора,ухвали суду і запити повноважних державних органів, установ таорганізацій про проведення оперативно-розшукових заходів;

3) виконувати запити відповідних міжнародних правоохоронних організацій та правоохоронних органів інших держав на підставідоговорів і угод;

4) інформувати відповідні державні органи про відомі їм фактита дані, що свідчать про загрозу безпеці суспільства і держави, а також про порушення законодавства, пов'язані зі службовою діяльністю посадових осіб;

5) налагоджувати взаємодію між собою та іншими правоохоронними органами, в тому числі відповідними органами іноземних держав та міжнародних антитерористичних організацій, з метою швидкого і повного розкриття злочинів та виявлення винних;

6) забезпечити із залученням інших підрозділів безпеку працівниківсуду і правоохоронних органів, осіб, які надають допомогу, сприяють оперативно- розшуковій діяльності, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів;

7) брати участь у здійсненні заходів щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також у проведенні спеціальної перевірки допуску до особливих робіт.

8.3.

<< | >>
Источник: Д.Й.Никифорчук та ін.. Оперативно-розшукова діяльність: Навч. посіб. / Є. М. Моісеєв, О.М.Джужа, / За ред. проф. О. М. Джужи. - К. : Правова єдність,2009. -310с.. 2009

Скачать оригинал источника

Еще по теме Обов'язки підрозділів, що проводять оперативно-розшукову діяльність:

 1. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності ОВС України
 2. Повноваження військових прокуратур при здійсненні нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність та здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень
 3. Повноваження військових прокуратур при здійсненні нагляду за дотриманням прав і свобод військовослужбовців
 4. Діяльність оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України щодо забезпечення досудового слідства доказовою Інформацією під час здійснення оперативно-розшукових заходів до початку кримінального провадження
 5. 3.2. Діяльність оперативних підрозділів OBC щодо забезпечення досудового слідства доказовою Інформацією після початку кримінального провадження
 6. Загальні методичні й організаційно-тактичні передумови проведення співробітниками уповноважених оперативних підрозділів негласних слідчих (розшукових) дій у досудовому розслідуванні
 7. Процесуальне керівництво прокурором проведенням негласних слідчих (розшукових) дій оперативними підрозділами органів внутрішніх справ
 8. Додатки
 9. 7.2. Відомчий контроль за здійсненням оперативно-розшукової діяльності
 10. ТЕМА 8 Підрозділи, уповноважені проводити оперативно-розшукову діяльність
 11. Види підрозділів, що виконують оперативно-розшукову діяльність
 12. Обов'язки підрозділів, що проводять оперативно-розшукову діяльність
 13. Права підрозділів, які проводять оперативно-розшукову діяльність
 14. ТЕМА 12 Порівняльний аналіз оперативно-розшукових заходів (прав) оперативних підрозділів Росії та України
 15. Приложения
 16. 2.1. Розсуд в аспекті виконання податкового обов’язку.
 17. 2.2.2. Юридичні права та обов’язки платника податків
 18. 2.3. Юридична відповідальність працівників поліції за невиконання чи неналежне виконання своїх посадових обов’язків
- Авторское право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -