18.4. Регулювання діяльності банків для забезпечення їхньої фінансової стійкості


Вирішальним фактором зміцнення банківського сектора економіки України є оптимізація механізмів державного регулювання та нагляду. Регулювання діяльності банків – це система заходів, за допомогою яких держава через центральний банк забезпечує стабільне й безпечне функціонування банків, запобігає дестабілізуючим процесам у банківському секторі.
Основними завданнями банківського регулювання та нагляду є:
1) забезпечення стабільності та надійності банківської системи;
2) захист інтересів вкладників, що розміщують свої кошти в банках,
від неефективного управліннями банками;
3) створення конкурентного середовища у банківському секторі. Завдяки банківській конкуренції знижуються процентні ставки за кредитами, підвищуються процентні ставки за депозитами, розширюється спектр банківських послуг, запроваджуються нові банківські технології;
4) забезпечення відкритості політики і діяльності банківського сектора в цілому і кожного банку зокрема;
5) підтримування необхідного рівня стандартизації і професіоналізму в банківській системі, забезпечення ефективної діяльності банків і запровадження технологічних нововведень в інтересах споживачів банківських послуг.
Система державного регулювання банківської діяльності охоплює кілька відносно самостійних напрямків: 1) грошово-кредитне регулювання; 2) банківський нагляд; 3) валютне регулювання;
4) податково-правове регулювання.
Державне регулювання банківської діяльності базується на протекційних та превентивних заходах. Превентивні заходи спрямовуються на: обмеження доступу до банківської діяльності (ліцензування, обмеження сфер діяльності банків); недопущення ймовірних негативних наслідків того чи іншого процесу (встановлення лімітів щодо проведення деяких банківських операцій, вимоги до розміру і структури власного капіталу банку, вимоги щодо ліквідності, вимоги щодо диверсифікації банківських ризиків). Дія цих заходів реалізується шляхом встановлення нормативів, дотримання яких банками є позитивним щодо підтримання їхньої фінансової стійкості.
631
<< | >>
Источник: За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. Банківські операції: Підручник За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка . –Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. – 696 с.. 2009

Еще по теме 18.4. Регулювання діяльності банків для забезпечення їхньої фінансової стійкості:

 1. 18.4. Регулювання діяльності банків для забезпечення їхньої фінансової стійкості
 2. 18.7. Режим фінансового оздоровлення банків та заходи впливу щодо забезпечення їхньої фінансової стійкості
 3. Регулювання діяльності банків
 4. 18.3. Методи оцінювання фінансової стійкості банків та управління їхньою ліквідністю
 5. 18.4. Регулювання діяльності банків для забезпечення їхньої фінансової стійкості
 6. 18.5. Обов\'язкове резервування як метод підтримання фінансової стійкості банків
 7. 18.7. Режим фінансового оздоровлення банків та заходи впливу щодо забезпечення їхньої фінансової стійкості
 8. 66. Проаналізуйте спільні та відмінні риси в діяльності банків і небанківських фінансових установ.
 9. РОЗДІЛ 4. УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО- ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ
 10. Генеза розвитку адміністративно-правового регулювання діяльності державних підприємств
 11. Правове регулювання діяльності державних підприємств
 12. Сутність та зміст адміністративно-правового регулювання діяльності державних підприємств
 13. Реалізація основних методів адміністративно-правового регулювання діяльності державних підприємств
- Авторское право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -